MINA TJÄNSTER

FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGAR

Jag erbjuder olika typer av föreläsningar från korta på ca 20 min till längre workshops på upp till 6 timmar. Jag inbjuder gärna publiken till diskussion.

Några exempel på föredrag / utbildningar

Bemötande – när olika världar möts

I mitt föredrag berättar jag om olikheter i människors tänkande. Då både perception och kognition skiljer sig mellan personer med autism och personer utan autism, så blir missförstånden många och återkommande. Det är därför viktigt att försöka förstå varandra inifrån. Mitt mål är att tillsammans med åhörarna vända på begreppen och ta oss in i en autistisk värld. Det blir en tankeställare inför alla möten mellan människor. Jag ger många exempel och visar hur en autistisk person kan behöva kämpa för att försöka tolka en värld som inte är autistisk. Ibland med en känsla av att själv komma från en annan planet.

Workshop autistiska färdigheter

I workshop Autistiska Färdigheter vänder jag mig direkt till personer med Aspergers syndrom eller motsvarande. Dessa workshops  är ett resultatet av ett nära samarbete med autism forskaren Hajo Seng.

Det handlar om att i grupp fokusera på ett ämne i en helt autistiska miljö. I denna miljö kan man spegla sig i andra och genom samtal ta till sig av andras erfarenheter och insikter. Det är en unik möjlighet att få mer kunskap om sin egen autism och sina egna styrkor och möjligheter. Med hjälp av en moderator som själv är autistisk och erfaren när det gäller gruppdiskussioner och gruppcoachning, skapas den trygghet som krävs. Moderatorn har också som uppgift att sammanställa och sammanfatta det som kommer fram under dessa workshops. Ett hundratal liknande workshops har under ett antal år genomförts i Tyskland av forskaren Hajo Seng. Hajo Seng som själv är autistisk bidrar med en stor kunskapsbank när det gäller olika autistiska sätt att tänka. Då man lär sig mer om vilken tänkarstil man har som autist så förstår man bättre de styrkor man har och hur de kan användas. Ett viktigt resultat från de workshops Hajo har hållit är deltagarnas ökade självkänsla och insikt om sitt eget specifika funktionssätt. Självkänslan har visat sig ha stor betydelse för att kunna skapa sig det liv och den livssituation man själv önskar sig.

Kommande events

PROJEKTLEDNING

Jag tar uppdrag som projektledare, gärna med inriktning på områden som jag har bakgrund i; exempelvis autismspektra och utbildning. Jag har erfarenhet av att arbeta i projekt och projektledning sedan 25 år tillbaka. Jag har arbetat som projektledare inom vitt skilda områden såsom teknik och utveckling respektive utbildning och kunskapsbyggande kopplat till autism. Jag har en bakgrund inom teknik men är även utbildad coach och informatör. Jag har en längre grundutbildning inom projektledning på IHM Business School och har senare vidareutbildat mig bl.a. inom ledarskap.

Några exempel på projekt som jag leder

Projekt AutSpace är ett projekt som handlar om att skapa “autistiska rum”  för att därigenom ge utrymme åt kreativitet och samtal för personer med autism. Bland annat höll vi en 4 dagars konferens i Kloten Kopparberg 2018. Projektet har nu övergått i en ekonomisk förening – Autspace – autistiska rum.  Företagets huvudmål är att stärka oss autister och sprida information om autism. Hemsida http://www.autspace.se.

Projektet Autistiskt Initiativ

Autistiskt Initiativ är från början ett Arvsfondsprojekt. Projektets mål var att skapa ett utbildningskoncept för autistiska personer som söker arbete. Projekt AutSpace kan ses som en fortsättning av detta projekt, både när det gäller arbetsmetod och innehåll. Det omfattande utbildningskonceptet som togs fram i projektet Autistiskt Initiativ används nu i olika  utbildningar framöver.