OM MIG

För mig är det viktigt att visa vad  autism är, hur den kan upplevas och förstås.

Att förstå autism, är att bättre förstå livet och grunderna i vår existens. Mitt stora intresse är att förmedla det jag kan och att i samtal med andra få vår gemensamma kunskap att växa.

Naturen är också viktig för mig; att vandra, åka skidor o bara vara, gärna tillsammans med andra. Ett sätt att dela upplevelserna med andra är genom föreningen vildmarksautisterna.

Serena Hasselblad

FÖRELÄSARE, UTBILDARE OCH PROJEKTLEDARE

ENGAGEMANG I FÖRENINGAR

VildmarksAutisterna

Föreningen VildmarksAutisterna har som ändamål att
främja natur och vildmarksintresset hos personer med aspergers syndrom.
Föreningen har också som mål att skapa kunskap och sprida en vetenskapligt grundad inifrån-erfarenhet om autism. http://www.vildmarksautisterna.se/
Jag är ordförande i föreningen Vildmarksautisterna.

Autism och Aspergerförbundet

Autism och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Föreningen Hjärnkoll

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.
Jag är ambassadör sedan starten av Hjärnkollskampanjen 2009 och har hållit ett stort antal föredrag på uppdrag av föreningen.

ARBETE & UTBILDNING

Jag har utbildning inom människoområdet såsom coachutbildning, informatörsutbildning och projektledning. Min tidigare bakgrund är som ingenjör. Jag valde ingenjörsyrket då jag tyckte om matematik och ville vara med och skapa och bygga upp samhället. Men jag stötte på en del problem på arbetsplatsen som jag inte logiskt kunde förklara. Efter kontakt med läkare och psykolog fick jag diagnosen Aspergers syndrom och därmed en bättre förståelse för mitt eget funktionssätt. Själv uppfattade jag diagnosen autism som en styrka. Min nyfikenhet och intresse väcktes för att utbilda mig inom autism för att kunna visa andra på autismens möjligheter.

Utbildningar

  • Projektledarutbildning, IHM Business School, Stockholm
  • Informatörsutbildning, Ågesta folkhögskola
  • Coachutbildning, Heart to Heart, Stockholm
  • Civilingenjörsutbildning vid Chalmers, Göteborg
  • Forskarutbildning vid Uppsala Universitet, Inst. för Sedimentologi. Disputerade 1998.

Övrigt

SIDA-stipendiat, utvärdering av vattenförsörjningen i en by i Nicaragua 1990.

Utbildning fartygsbefäl klass VIII, 2004.

Tidigare anställningar

Anställd som projektledare för ett 3 årigt Arvsfondprojekt.

Jag var initiativtagare till projektet och skrev ansökan. Projektet handlade om att skapa ett utbildningskoncept passande för autistiska personer som söker arbete.

INDA support

Anställd som utbildare och handledare. Höll i kursen ”introduktion till arbetslivet” och handledde inom FUNKA på Örebro Universitet.

Egenanställd, medlem av konsultbolaget Callido AB

Konsultuppdrag för Veolia Water AB med processuppföljningar, utredningar och miljörapportering.

ITT Flygt AB

Internationell Marknadsförare (Area Market Manager) av produktgrupp mixers (omrörare) till offentlig sektor.

Uppsala Gatukontor

Processingenjör och doktorand i ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet, Ultuna lantbruksuniversitet och Kungliga Tekniska Högskolan.