Ett POD serie är under produktion och kommer att publiceras under sommaren 2020.