Posts filed under: Uncategorized

Ett POD serie är under produktion och kommer att publiceras under sommaren 2020....
Läs vidare→
Nu firar vi att boken är färdig. “Autism inifrån – speglingar av ett autistiskt vi”. Den 14 november kl 16-19 på Creative House, Älvtomtagatan 12, Örebro. Vi hoppas att du har möjlighet att komma för att dela denna händelse med...
Läs vidare→
På Attention Lindesbergs möte (se INBJUDAN ) presenterar jag och diskuterar autism ur en autistiska forskares perspektiv. Jag berättar om samarbetet med Hajo Seng och workshops som tydliggör de autistiska möjligheterna och begränsningarna för var individ. En liten fotoutställning ingår med...
Läs vidare→
Autistiska speglingar är en annorlunda bok. Den består av texter om autism, skrivna av autister utifrån ett autistiskt vi. Vi beskriver olika aspekter av hur den autistiska hjärnan fungerar liksom olika upplevelser av den autistiska kroppen. I det ryms även...
Läs vidare→
Autistisk konferens av autister och för autister och allierade i England. Årets autscape hölls i Tonbridge, Kent. Temat var utforskande av inkludering (exploring inclusion). Vi var 200 deltagare på denna 4-dagars konferens. Parallella föredrag och workshops för alla att välja...
Läs vidare→