Autistisk konferens av autister och för autister och allierade i England. Autscape 2018 hölls i Tonbridge, Kent. Temat var utforskande av inkludering (exploring inclusion). Vi var 200 deltagare på denna 4-dagars konferens. Parallella föredrag och workshops för alla att välja...
Continue Reading →