På mötet berättade jag om nya rön inom forskningen som bättre stämmer överens med den autistiska erfarenheten av autism. Workshop om Autistiska Färdigheter har hållits under många år av den tyska autistiska forskaren Hajo Seng....
Continue Reading →