Autistiska speglingar är en annorlunda bok. Den består av texter om autism, skrivna av autister utifrån ett autistiskt vi.
Vi beskriver olika aspekter av hur den autistiska hjärnan fungerar liksom olika upplevelser av den autistiska kroppen. I det ryms även tankar om energi och återhämtning, gemenskap och att ha roligt. Vi visar på autismens rikedomar och ger strategier för att leva i en icke-autistisk värld.
Boken riktar sig till alla intresserade, men främst till dig som är autistisk eller känner igen dig i det autistiska tänkandet och som vill inspireras i ditt utforskande av autism.
Vi är 7 författare som skrivit boken tillsammans. Boken kommer att ges ut av Gothia. Den förväntas vara färdig november 2019.