Autistisk konferens av autister och för autister och allierade i England. Årets autscape hölls i Tonbridge, Kent. Temat var utforskande av inkludering (exploring inclusion). Vi var 200 deltagare på denna 4-dagars konferens. Parallella föredrag och workshops för alla att välja det som intresserade mest. Fullt av aktiviteter som yoga, tennis, simning, studsmatta och sensory room. Spontana aktiviteter tillkom och nya grupper av intresserade samlades för att utforska, diskutera och göra saker tillsammans. Själv hade jag en workshop/diskussion gällande inkludering av icke-autister av autistiska grupper.