All posts by: Serena Hasselblad

Autistisk konferens av autister och för autister och allierade i England. Autscape 2018 hölls i Tonbridge, Kent. Temat var utforskande av inkludering (exploring inclusion). Vi var 200 deltagare på denna 4-dagars konferens. Parallella föredrag och workshops för alla att välja...
Continue Reading →
På mötet berättade jag om nya rön inom forskningen som bättre stämmer överens med den autistiska erfarenheten av autism. Workshop om Autistiska Färdigheter har hållits under många år av den tyska autistiska forskaren Hajo Seng....
Continue Reading →