Den 6 september 2018 berättade jag om nya rön inom forskningen som bättre stämmer överens med den autistiska erfarenheten av autism. Jag berättade också om workshop Autistiska Färdigheter som vi skulle hålla under vintern 2018/2019. Det är den tyska autistiska...
Läs vidare→